Ontmoetingen

Kijk naar wat moet
Zie wat dat doet
Wees met wat is …

Bij mijn ontmoetingen draait het om het onderscheid (en de spanning!) tussen ‘wat is’ en ‘wat moet’. Uitgangspunt is dat onze problemen ontstaan doordat de werkelijkheid, zoals wij die ervaren, niet overeenkomt met wat wij willen, wensen, verwachten. Eigenlijk, zou je kunnen zeggen, beantwoordt de werkelijkheid in die gevallen niet aan onze eisen. Nog anders gezegd:we hebben  een probleem omdat we in gevecht zijn met de realiteit, omdat we (stiekem) vinden dat de werkelijkheid nu anders zou moeten zijn.

Dit uitgangspunt, deze aanname: ‘geen probleem zonder een moeten’ is een nader onderzoek waard . Wat mij betreft leent elke (probleem-)situatie zich voor dit onderzoek. Vaak is daarbij ook een andere persoon betrokken. De ontmoeting met die ander brengt ons in contact met onze eigen normen en waarden. Zo krijgt ‘ont-moeten’ een diepere betekenis: wij ontmoeten de ander én (het moeten in) onszelf. Door deze ontmoeting ontdoen we ons van ‘wat moet’ en komen we in contact met ‘wat is’. Dit geeft rust, inzicht, helderheid, vrijheid en ontspanning.

Ontmoetingen bied ik aan in een viertal varianten:

Open inschrijving

Periodiek organiseer ik Ontmoetingen voor belangstellenden (zie Contact). Deze dagbijeenkomsten kenmerken zich door een mix van beschouwing en speelsheid, van verstilling en creativiteit, van zelfonderzoek en spelimprovisatie.

In opdracht

Voor teams of andere werkverbanden kan het nuttig (en leuk!) zijn het – individuele én gezamenlijke, openlijke én verborgen – ‘moeten’ te belichten.

Lezingen

Lezingen of lessen bied ik aan voor organisaties of scholen (bijv. in het kader van ‘pesten’).

Individuele gesprekken

Individueel ben ik beschikbaar voor mensen die openstaan voor een ander perspectief van hun problemen.

Tot slot, Ontmoetingen zijn geen ‘zware kost’. Althans, niet alleen ;-). Humor, speelsheid en lichtvoetigheid zijn terugkerende elementen. Zin in zelfonderzoek en liever meer levenslust? Ik zie uit naar onze ontmoeting.