EHBO

Lijden komt voort uit een gedachte;
de gedachte dat het
nu anders moet.

Het heeft er in het dagelijks leven alle schijn van dat onze problemen worden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten ons. Een berisping van de baas, overlast van de buren, ernstige ziekte van een naaste: de voorbeelden zijn legio. Juist in de gevallen van (diepe) pijn en verdriet zien we onze eigen rol over het hoofd. Bepalend hierin is onze houding tegenover de gebeurtenis. “Hij moet toch begrijpen dat ik mijn best doe? Ze moeten zich gewoon fatsoenlijk gedragen! Waarom moet mij dit treffen?” Het zijn deze en talloze andere manieren van mentaal verzet die ons leven lastig, een lijdensweg of zelfs ondraaglijk kunnen maken.

Natuurlijk, pijn en verdriet zijn niet fijn en kunnen ons diep raken. En ook natuurlijk is de primaire neiging om ons te verzetten tegen omstandigheden die we zien als een bedreiging van ons levensgeluk. Toch is het goed om wat dieper te kijken naar onze problemen. Want houden zij niet altijd, direct of indirect, verband met de dwangmatige werking van ons denken en met het geloof dat we hechten aan onze ‘moet-gedachten’? Zelfonderzoek naar die gedachten leidt tot een ander perspectief en tot ont-moeting. Dit geeft inzicht en ontspanning.

Met mijn aanbod op deze pagina wil ik je graag ondersteunen bij dit zelfonderzoek. Als een Eerste Hulp bij elke vorm van Ongeluk, Ongemak en Onvrede. Dit houdt in dat je me voor de (eerste) verkenning van een probleem kunt bellen. Als ik niet bereikbaar ben, laat dan svp een boodschap achter. Als je dat liever wilt, kun je me ook eerst mailen voor een telefonische afspraak. Aan dit aanbod zijn geen kosten verbonden.