Ontmoetingen

There is nothing either good or bad
but thinking makes it so
Shakespeare

Kijken of vergelijken ?

Posted by in Ontmoeten

Onlangs nam ik deel aan een workshop die me weer met de neus op de feiten drukte: Kijken is, hoewel we het voortdurend doen, misschien wel het moeilijkst wat er is. Want ja, we kijken wel de hele tijd, maar kijken we ook écht? Kijken we wel zuiver? Eens te meer werd me tijdens de workshop (zie www.hardopkijken.nl: aanrader!) duidelijk, dat we niet alleen met onze ogen kijken. We kijken ook, en vaak minstens zo veel, met ons denken. Met ons denken kleuren we ons kijken als het ware in….read more

0

Successtress en geluksdruk

Posted by in Ontmoeten

Eerder besteedde ik in mijn blog al aandacht aan het wijdverbreide misverstand dat succes (wezenlijk) geluk oplevert. Maar waarom willen we eigenlijk gelukkig zijn? Waarom al die moeite – want die is er vaak, toch? – van ons streven naar geluk en succes? Eigenlijk is het antwoord hierop heel eenvoudig: we willen gelukkig worden omdat we denken dat we het niet zijn. Natuurlijk zijn we ons daar niet altijd van bewust maar voor de meesten van ons geldt dat er op de achtergrond een voortdurend gevoel van onvrede en ongemak aanwezig is. Als we daar…read more

0

Gematst door het leven

Posted by in Ontmoeten

De kern van ontmoeten ligt voor mij in opgaan in het moment;  in onvoorwaardelijke verwelkoming van wat zich aandient; in stille verwondering over de voortdurend wisselende omstandigheden; in het vrijelijk loslaten van de controle; in eenwording met wat is. Al deze beschrijvingen geven uitdrukking aan onze ware natuur. We zijn immers niet wie we denken dat we zijn. We zijn datgene wat, terwijl we de wereld om ons heen ervaren, letterlijk voorafgaat aan wat we over die wereld denken. Ja, lees deze laatste zin nog maar eens terug. Ik denk dus ik ben?…read more

0

Over geluk gesproken

Posted by in Ontmoeten

“Gelukkig Nieuwjaar … De beste wensen … Veel geluk in 2015”. Jawel, het is weer de tijd voor onze traditionele Nieuwjaarsbegroetingen. Niks mis mee, natuurlijk. Soms wat afgezaagd en gratuit, maar best vermakelijk als cultuuruiting en altijd leuk om iemand iets fijns toe te wensen. Wat mij echter prikkelt is de vraag, wat dat nou is: geluk. Deze week stuitte ik op de website van twee jongemannen die zich ten doel stellen Nederland in 2020 het gelukkigste land ter wereld te maken. Toe maar! Toegegeven, hun teksten en filmpjes zijn charmant en aanstekelijk en mijn…read more

0

Het geheim van het leven

Posted by in Ontmoeten

Poeh, pretentieuze titel voor een stukje, nietwaar? Toch is dit onderwerp wel een beschouwing waard, lijkt me. Zijn we immers niet allemaal – zo niet voortdurend dan toch regelmatig – op zoek naar een gelukkig(er) leven? En naar manieren of, beter nog, het ultieme middel om dit levensgeluk te bereiken? Vooral in tijden van tegenspoed zoeken velen van ons naar de (diepere) oorzaak van de gebeurtenissen, naar het waarom van hun levensleed, naar het recept voor een succesvoller leven. Er moet toch, zo lijken we dan te denken, een reden voor dit…read more

0

Het maatschappelijk moeten

Posted by in Ontmoeten

Zelf ben ik, net als waarschijnlijk de meesten van mijn medemensen, van jongs af aan grootgebracht met de plicht “je best te doen”. Deze aansporing heeft, zo lijkt het, resultaten voortgebracht maar tevens gezorgd voor een bijna altijd aanwezige druk en spanning. Want ja, je best doen, wat is dat precies? En kan je daar eigenlijk wel aan voldoen? In ons onderwijsstelsel geldt een beoordelingssysteem, waarbij punten worden toegekend aan leerlingen en studenten. Afhankelijk van de behaalde scores leggen zij de weg af van vervolgonderwijs en een maatschappelijke carrière. Op…read more

0